Με το καταστατικό ίδρυσης  του  Παγκύπριου  Συλλόγου Εγγεγραμένων Τεχνολόγων Ακτινολόγων & Ακτινοθεραπευτών προβλέπεται  η σύσταση  7μελούς Διοικητικού Συμβουλίου,  3ετούς θητείας, το οποίο προκύπτει μέσα από την διαδικασία της  κλειστής  ψηφοφορίας  μεταξύ των εγγεγραμμένων μελών του Συλλόγου.      Κατόπιν των παραπάνω και σύμφωνα με την τελευταία εκλογική διαδικασία , η οποία  διεξήχθη τoν  Μάρτιο 2018,   το νέο Διοικητικό  Συμβούλιο του Συλλόγου (2018-2020)  απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη  :


                    ●          Θάσος Αθανασίου – Πρόεδρος                      

                                 Γεν. Νοσοκομείο Λευκωσίας


                    ●          Έλενα Παναγιώτου – Αντιπρόεδρος

                                 Γεν. Νοσοκομείο Λεμεσού


                    ●          Φώτης Κόλλας – Γραμματέας

                                 Mediterranean Hospital Of Cyprus

           

                    ●          Ηλιάνα Μιχαήλ – Ταμίας

                                 Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας


                    ●          Ανδρέας Σοφρωνίου – Μέλος

                                 Γεν. Νοσοκομείο Λάρνακας


                    ●          Στέφανος Λεάνδρου – Μέλος

                                 Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

                               

                    ●          Μιχάλης Καρανικόλας– Μέλος

                                Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ