Με το καταστατικό ίδρυσης  του  Παγκύπριου  Συλλόγου Εγγεγραμένων Τεχνολόγων Ακτινολόγων & Ακτινοθεραπευτών προβλέπεται  η σύσταση  7μελούς Διοικητικού Συμβουλίου,  3ετούς θητείας, το οποίο προκύπτει μέσα από την διαδικασία της  κλειστής  ψηφοφορίας  μεταξύ των εγγεγραμμένων μελών του Συλλόγου.      Κατόπιν των παραπάνω και σύμφωνα με την τελευταία εκλογική διαδικασία , η οποία  διεξήχθη τoν  Φεβρουάριο 2015,   το νέο Διοικητικό  Συμβούλιο του Συλλόγου (2015-2017)  απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη  :


                    ●          Θάσος Αθανασίου – Πρόεδρος                      

                                 Γεν. Νοσοκομείο Λευκωσίας


                    ●          Έλενα Παναγιώτου – Αντιπρόεδρος

                                 Γεν. Νοσοκομείο Λεμεσού


                    ●          Κυριάκος Ψύλλος – Γραμματέας

                                 Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου

           

                    ●          Ηλιάνα Μιχαήλ – Ταμίας

                                 Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας


                    ●          Στέλλα Σκουρουμούνη – Μέλος

                                 Γεν. Νοσοκομείο Λάρνακας


                    ●          Ανδρέας Σωφρονίου – Μέλος

                                 Γεν. Νοσοκομείο Λεμεσού

                               

                    ●          Άντρη Κυπριανού – Μέλος

                                Γεν. Νοσοκομείο Λευκωσίας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ