Ο περί Εγγραφής

 Τεχνολόγων Ακτινολόγων

 &

Τεχνολόγων Ακτινοθεραπευτών

 Νόμος του 2011 (23(I)/2011)