ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΩΝ Π.Σ.Ε.Τ.Α.Α

ΣΥΜΦΩΝΑ

ΜΕ ΤΑ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ

ΠΕΡΙ

ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 (23(Ι)/2011)Γνωρίζεται ότι το επάγγελμα του Τεχνολόγου Ακτινολόγου και Τεχνολόγου Ακτινοθεραπευτή έχει  νομικά κατοχυρωθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία μέσα από την ψήφιση του Νόμου 23 I/2011, με πρώτιστο μέλημα την προστασία των ασθενών , την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και την προστασία των δικαιωμάτων των  νομίμως εγγεγραμμένων Τεχνολόγων Ακτινολόγων και Τεχνολόγων Ακτινοθεραπευτών.


Το Δ.Σ του Συλλόγου μας ενεργώντας μέσα στα πιο πάνω πλαίσια προέβη σε αριθμό ενεργειών προκείμενου να προβάλει το επάγγελμα μας και να προστατέψει τα μέλη του  αλλά και τους ασθενείς  από την μη εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας. Συγκεκριμένα  το Δ.Σ προέβη στην:


        α.     Αποστολή  επιστολής προς τις ιδιωτικές κλινικές – νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα όπου εργοδοτούνται μέλη μας, για ενημέρωση σχετικά με τα ισχύοντα στην υφιστάμενη νομοθεσία (Νόμος 23 Ι/2011) σε ότι αφορά  την άσκηση του επαγγέλματος του Τεχνολόγου Ακτινολόγου και Ακτινοθεραπευτή. Επιπλέον ο Σύλλογος μας  ζήτησε την συνεργασία των ιδιωτικών κλινικών-νοσοκομείων και διαγνωστικών κέντρων στην πάταξη της παρανομίας και την προαγωγή της εργοδότησης νομίμως εγγεγραμμένων Τεχνολόγων Ακτινολόγων και  Τεχνολόγων Ακτινοθεραπευτών, ιδιαίτερα τις δύσκολες αυτές στιγμές που περνά η οικονομία και κατ’ επέκταση ο εργασιακός τομέας στην  χώρα μας.


        β.     Στην δημοσίευση σχετικού άρθρου στην Εφημερίδα Φιλελεύθερος (05/11/2013 - Σελίδα 12)  καταγγέλλοντας  την άσκηση των καθηκόντων του Τεχνολόγου Ακτινολόγου και  Ακτινοθεραπευτή από ανειδίκευτο , μη προσοντούχο προσωπικό πράγμα που θέτει σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών αλλά  προσβάλει και τα δικαιώματα των μελών μας.


        γ.     Στην παραχώρηση συνέντευξης από τον Πρόεδρο ΠΣΕΤΑΑ κ. Θάσο Αθανασίου  στην εκπομπή «ΜΕΣΗΜΕΡΙ και ΚΑΤΙ» του κ. Νικήτα Κυριάκου (06 Νοεμβρίου 2013 και ώρα  13:45), όπου ο Πρόεδρος μας  τοποθετήθηκε επί των προβλημάτων και κινδύνους  που δημιουργούνται από την άσκηση της του επαγγέλματος μας από αναρμόδια, ανεκπαίδευτα και ακατάλληλα άτομα.


Παρακαλούμε για την ενημέρωση σας.


(Σημείωση : Όλα τα προαναφερθέντα  είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή)
Επιστολή Σχετικά Με Εργοδότηση

Τεχν. Ακτ/γων & Ακτ/πευτώνΆρθρο Εφημερίδα

"ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ"

Συνέντευξη Πρόεδρου Π.Σ.Ε.Τ.Α.Α

στην Εκπομπή

"Μεσημέρι και Κάτι" με τον κ. Νικήτα Κυριάκου