Μέσα από την ιστοσελίδα του ΠΣΕΤΑΑ μπορείτε να ενημερωθείτε τόσο για τα τρέχοντα θέματα - εξελίξεις του Συλλόγου και  του επαγγέλματος όσο  και για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στο χώρο.ΝΕΑ


ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ