ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2017Στα πλαίσια της συνεχούς  ενημέρωσης και επιμόρφωσης των μελών του ΠΣΕΤΑΑ, θα πραγματοποιηθεί,  στις 21 Οκτωβρίου 2017,  το ετήσιο Παγκύπριο Συνέδριο του Συλλόγου στη  Λευκωσία.


Στο Συνέδριο θα παρουσιαστούν  θέματα και από τους δύο κλάδους του Συλλόγου με σκοπό την ενημέρωση και επιμόρφωση των μελών του.


Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση και διεξαγωγή του συνεδρίου παρατίθενται παρακάτω.


Το Δ.Σ  εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες   για την στήριξη και  συμμετοχή σας στις εκδηλώσεις του Συλλόγου μας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 ΠΣΕΤΑΑ 2017  

 ΑΦΙΣΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 ΠΣΕΤΑΑ 2017  

ΟΜΙΛΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΠΣΕΤΑΑ


                                                               


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ

ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ