Ο ΠΣΕΤΑΑ στα πλαίσια της συνεχούς επιμόρφωσης και ενημέρωσης των μελών του καθώς και για την προσφορά του στο κοινωνικό σύνολο, προβαίνει συχνά στην διεξαγωγή εκπαιδευτικών Συνεδρίων – Ημερίδων  και  εκδηλώσεων κοινωφελούς περιεχομένου αντίστοιχα.


     Σε ετήσια βάση οργανώνονται τουλάχιστον ένα 2ήμερο συνέδριο και μια Ημερίδα με θέματα αρμοδιότητας του επαγγέλματος , με την συμμετοχή ομιλητών από Κύπρο και από το Εξωτερικό.


        Στις  υπόλοιπες σελίδες της κατηγορίας «ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» μπορείτε να πάρετε  πληροφορίες για τα γεγονότα που διεξήχθηκαν  ή έχουν προγραμματιστεί να λάβουν χώρα το τρέχον  έτος.ΣΥΝΕΔΡΙΑ


ΗΜΕΡΙΔΕΣ


ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ -ΕΚΛΟΓΕΣ 2018


ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ