ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2013


                                                                             

     


        Ο Σύλλογος  στα πλαίσια της κοινωνικής του προσφοράς έχει προβεί στην οργάνωση Εθελοντικής Αιμοδοσίας κατά την διάρκεια διεξαγωγής της Παγκύπριας Ημερίδας Τεχν. Ακτ/λόγων και Ακτ/πευτών 2013, στις 06 Απριλίου 2013.


       Συνάδελφε  μην ξεχνάς : «Δίνοντας Αίμα..Σώζεις Ζωές»



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΑΣ